Wypad PDF Print E-mail

1. Wycieczki są prowadzone uzgodnioną trasą w języku litewskim, angielskim i rosyjskim dla grup powyżej 8 osób we wtorki – soboty w godz. 10.00-17.00. Termin i czas zwiedzania należy uzgodnić zawczasu. Spotkanie z grupą - przy głównym wejściu do kościoła.

2. Zarezerwować wycieczkę można od wtorku do soboty w godz. 9.00-18.00
pod nr tel.: +370682 40216
lub elektronicznie: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Zgłaszać się w terminie 2 dni przed wycieczką.

3. Wycieczki nie są oprowadzane w niedzielę, poniedziałek oraz podczas nabożeństw i innych imprez odbywających się w kościele.

4. Jeśli zwiedzający, którzy zamówili wycieczkę spóźniają się więcej niż na 15 min. i nie informują o tym, wówczas wycieczka nie jest oprowadzana.

5. Grupy pielgrzymkowe mogą po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny mogą odprawić w kościele Mszę Świętą.

Na terenie zespołu architektonicznego obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych, hałasowania, śmiecenia, fotografowania oraz używania telefonów komórkowych.

 
» author: Romanas Sabakonis