ES parama


Nekropolis PDF Spausdinti El. paštas
Nuo pirmųjų veiklos metų daugelis žymių žmonių Bernardinų bažnyčią rinkosi ir paskutinio poilsio vieta. Tikintieji buvo laidojami kriptose (yra išlikusios 6 požeminės kriptos), po koplyčiomis, altoriais ar šventoriuje. Bažnyčioje ilsisi vieno iš pagrindinių bažnyčios statybos rėmėjų - Mikalojaus Radvilos Senojo (m. 1509), Prūsų kunigaikščio Frydricho (m. 1555), mūšyje prie Chotimo žuvusių karvedžių Jono ir Jurgio Rudaminų ir daugelio kitų LDK didžiūnų palaikai. Amatininkai, pirkliai, miesto tarybos nariai taip pat šioje bažnyčioje fundavo altorius, prie kurių ir būdavo palaidojami. 1592 m. Bernardinų bažnyčioje palaidotas paslaptingu būdu (neva žydų) nužudytas septynmetis Simonas, netrukus paskelbtas palaimintuoju kankiniu (memorialinė plokštė įmūryta 1623 m.). Deja, daugelio čia palaidotų žmonių vardus dabar galima atrasti tik archyvinių dokumentų puslapiuose, per karus ir gaisrus išliko vos keli antkapiniai paminklai.

Prie šiaurinės sienos (žiūrint nuo įėjimo - bažnyčios kairėje) stovi paminklas LDK maršalkai kunigaikščiui Stanislovui Radvilai Pamaldžiajam (1559-1599) - kardinolo Jurgio ir garsiojo piligrimo Mikalojaus Kristupo, vadinamo Našlaitėliu, broliui. Antkapis sukurtas pirmaisiais XVII a. dešimtmečiais, manoma, garsaus skulptoriaus Vilhelmo van der Blokės dirbtuvėje. Priešais jį, kitoje bažnyčios pusėje, iki mūsų dienų išliko medžioklėje Žygimantui Augustui gyvybę išgelbėjusio karvedžio Petro Veselkovskio (m. 1556) antkapinis paminklas, pastatytas 1634 m.. Abu šie paminklai - puikūs ankstyvojo baroko memorialinės skulptūros pavyzdžiai. Verta atkreipti dėmesį ir į Vladislovo Tiškevičiaus (m. 1684) antkapinę plokštę, pastatytą 1712 m., bei retą miestiečio šeimos paminklą - Vilniaus pirklio Povilo Znoskos (m. 1625) epitafiją.

Nuo XIX a. pradžios, Užupyje įkūrus Bernardinų kapines, bažnyčioje ir jos šventoriuje nebebuvo laidojama. Bernardinų kapinių koplyčioje buvo palaidotas ir paskutinis konvento gvardijonas Julijonas Syrunavičius (m. 1885).
 
Šaltinis: „Vilniaus Bernardinų bažnyčia“ (R. Janonienė, 2003 m.)
 
» VŠĮ „Pranciškonų namai“