ES parama


Viešai aptarta galimybių studija „Bernardinų takais“ [2008 07 25] PDF Spausdinti El. paštas
  

Pristatant projektą buvo informuojama, kad tiek Kultūros ministerija, tiek Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos, taip pat KPD Kauno teritorinis padalinys teigiamai įvertino projektų grupės „Bernardinų takai“ galimybių studiją, ji atitinka Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, numatytus kriterijus.

Gautas ir Lietuvos dailės istorikų draugijos raštas, kuriame teigiamai įvertinti galimybių studijos „Bernardinų takai“ projekto tikslai, tačiau kartu pareikštas pageidavimas skirti daugiau dėmesio studijoje minimų objektų paveldosaugos problemoms - tyrimų, meno vertybių restauracijos, pritaikymo, rekomenduojama vengti „besaikio architektūros paminklų modernizavimo bei atsainaus požiūrio į išlikusią autentišką dalį“.

Kalbėjusieji br. kun. A. Malakauskis OFM, br.kun. A. Nenėnas OFM, br. kun. B.Jurčys OFM, br. kun. J. Statkus OFM, UAB „EI projektai“ direktorė L. Eidukevičienė, br. kun. A. Dobrovolskas OFM, projekto koordinatorius A. Bočiarovas pabrėžė Lietuvos mažesniųjų brolių pranciškonų kultūros paveldo unikalumą, Kauno, Kretingos ir Vilniaus vienuolynų išskirtinį vaidmenį šalies istorijoje, būtinybę neatidėliojant sutelkti pastangas planingam lėšų telkimui mažesniųjų brolių istorinių namų tvarkymui, remonto ir restauravimo darbams.

Pareiškus pritarimą šiam projektui, numatyta su paveldosaugos institucijų atstovais bei visuomene nuodugniai tartis dėl visų šių vienuolynų tolesnio  pritaikymo, toliau ieškoti įvairių finansinių galimybių ir siekiant nuosekliai restauruoti išlikusias vienuolynų ansamblių, statinių ir interjero autentiškąsias menines vertybes, vadovaujantis KPC  kultūros vertybės dosjė užfiksuotomis konkrečiomis nuostatomis.

Bernardinai.lt
 
» VŠĮ „Pranciškonų namai“